Om Tottes Bilservice

Tottes bilservice slåg upp sina portar för första gången 1973 av Torsten Larson
i en mindre lokal i Linghem.

Lagom till midsommar 1979 så invigdes de nya lokalerna på Hästhovsvägen 1 där nu verkstaden ligger. Torsten drev verkstaden ända fram till juli 2008 då nuvarande ägare Mattias Höglund som hadde varit anställd sedan 1998 tog över verksamheten.Torsten fortsatte att jobba kvar fast då som anställd.

Tottes har från start satsat på mycket utbildning och teknik för morgondagens bilar.